Till startsidan på Filipstad.se
Bra mycket bättre
Translate this page
Kontaktuppgifter

Filipstads kommun
Box 303, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Hantverksgatan 22

Tel: 0590-611 00
Fax: 0590-615 99
E-post: kommun@filipstad.se

Öppettider reception och växel
Mån-fre 08.00-16.00

”Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande” i Långban

Långbans kulturmiljö var platsen för ett projekt för nyanlända. Projektet har fått stor uppmärksamhet nationellt och nu har en metodbok släppts.

Från april till oktober 2016 genomfördes projektet ”Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande” på Långban gruv- och kulturby. Det bedrevs under ledning av Värmlands Museum i samarbete med Filipstads kommun efter initiativ från Riksantikvarieämbetet som en del av Gruvuppdraget.

Hur såg projektet ut?

Idén var att undersöka hur kulturmiljö och kulturarv kan vara en resurs i arbetet med etablering av nyanlända. Det var en del i Filipstads kommun arbete för att förbättra integrationen, ta vara på kompetenserna som nyanlända tillför, öka gemenskapen i samhället och minska tiden till att komma i arbete. 

Projektet i Långban innehöll yrkespraktik för att hitta fler vägar in i yrkeslivet och arbete med besöksmålsutveckling. Detta är några av sakerna som man gjorde på platsen:

  • Röjde sly
  • Renoverade staket och en veranda
  • Firade nya traditioner på platsen
  • Tog fram utflyktspaket
  • Hade guidningar på språk som arabiska, somaliska och tigrinja, så många fler fick möta Långbans och Filipstads historia.

Vad har projektet lett till?

Praktikanterna har kommit närmare egen försörjning. Till exempel har sju praktikanter tagit röjsågskort och tre har tagit motorsågskort. Fyra personer har fått avlönad anställning i projektet. Tre praktikanter och två projektanställda har fått jobb efter projektets slut. En har gått vidare till Komvux. Två praktikanter har kommit fram till att de vill bli målare.

Projektet har också gjort att deltagarna fått ökad kunskap om samhället.

Långban som besöksmål har utvecklats. Kulturmiljön har vårdats och blivit mer attraktiv. Lokalbefolkningen har engagerat sig i att utveckla platsen de bor på.

Kulturmiljön har fungerat som en plats för gamla och nya traditioner för allmänheten. Det blev erfarenheter över generationsgränserna, för hela familjen tillsammans. 

Totalt har cirka 800 personer ur målgruppen om cirka 2 500 personer i Filipstad besökt Långban under projekttiden. De flesta av dem kände inte till att Långban fanns innan projektstart.

Se film och läs mer om projektet här:

Riksantikvarieämbetet har publicerat en handbok från projektet som sprids till Sveriges kommuner och kulturmiljöaktörer. Projektet har fått stor uppmärksamhet nationellt och har presenterats på flera konferenser.

Film om projektet: http://www.varmlandsmuseum.se/lara-upptacka/projekt/fran-flyktingmottagande-till-samhallsdeltagande/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksantikvarieämbetets höstmöte på Nalen 10 november 2016: https://www.youtube.com/watch?v=BgT-OpKb42Ilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Slutrapportering Gruvuppdraget, Färgfabriken 1 februari 2017: https://www.youtube.com/watch?v=Zg5NxJzG9zY&t=1513slänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Metodhandbok: http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/10549/978-91-7209-776-6.pdf?sequence=1&isAllowed=ylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Metodbok Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande
Samtal i Långban
Folksamling vid Ericssongården
Sågar brädor i Långbansprojekt
Arbetar med motorsåg i Långban
Gör en skylt till vandringsled
Mor och barn i Långban