Till startsidan på Filipstad.se
Bra mycket bättre
Translate this page
Kontaktuppgifter

Filipstads kommun
Box 303, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Hantverksgatan 22

Tel: 0590-611 00
Fax: 0590-615 99
E-post: kommun@filipstad.se

Öppettider reception och växel
Mån-fre 08.00-16.00

Sammanträde med Kommunfullmäktige 20 april 2017

Välkommen till sammanträdet med Kommunfullmäktige. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp

Kvällens ärende

 1. Val av justerare
 2. Motionssvar, inrättande av Barnrättsombud
 3. Motionssvar, Skogen är framtiden
 4. Revidering av stadga och taxa för torghandel
 5. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder avseende 2016 års verksamhet
 6. Årsredovisning 2016
 7. Bostadsförsörjningsplan
 8. Revisorerna informerar
 9. Interpellation om nedläggning av Swedbanks lokalkontor i Filipstad
 10. Interpellation - Nytänkande kommunanställda
 11. Anmälningsärenden

Kallelse>>>PDF

Bilagor>>>PDF

Lyssna på sammanträdet>>>länk till annan webbplats