Filipstads logotyp
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Barn och utbildning

Likabehandlingsplan SFI

Likabehandling inom SFI

Alla ska bli respekterade och ingen ska känna sig kränkt, förföljd, trakasserad eller diskriminerad.

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Diskriminering är när en elev behandlas sämre än andra, och det har samband med:

 • kön
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • ålder

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om uppträdande som kränker en elevs värdighet.

Trakasserier och kränkningar kan vara:

 • fysiska (slag eller knuffar)
 • verbala (hot, svordomar, öknamn)
 • psykosociala (utfrysning, grimaser alla går när man kommer)
 • texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, msn och meddelanden på olika sociala medier )

Sexuella trakasserier kan vara:

 • ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster
 • oönskad fysisk kontakt
 • ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, vissling och kommentar om utseende
 • könsord, pornografiska bilder och nedsättande skämt om det kön eleven tillhör

Trakasserier är uppträdande som har samband med diskrimineringsgrunderna.
Kränkande behandling har inte samband med någon diskrimineringsgrund.

Vår vision

På vår skola ska alla bli respekterade och ingen ska känna sig kränkt, förföljd, trakasserad eller diskriminerad.

Övergripande mål

Utdrag från likabehandlingsplanens mål:

  • Eleverna får utbildning i demokratiska värden.
  • Information ges om ordningsregler och likabehandlingsplanen.
  • Alla ska ha rätt till att delta i arbetet mot trakasserier, diskriminering och/eller kränkande behandling.
  • Känna igen osäkra områden där kränkande behandling kan börja.
  • Alla ska reagera och utreda om någon utsätts för trakasserier, diskriminering och/eller kränkande behandling.
  • Arbetet mot trakasserier, diskriminering och/eller kränkande behandling ska dokumenteras, följas upp och utvärderas.
  • Enkätundersökning gällande trivsel genomförs varje år.
  • Enkätsvaren ska diskuteras i elev- och personalgruppen
  • Eleverna ska veta vart de kan vända sig ifall de blir utsatta för trakasserier, diskriminering och/eller kränkande behandling.

  Dokument

  Likabehandlingsplan 2016/2017 (pdf, 1 MB)

  Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

  Vart vänder man sig vid kränkning vid SFI?

  Jenny Lindgren
  Jonas Thungren Lindbärg
  Kerstin Stark
  Lennart Resare
  Mattias Färnström
  Pia Skoglund
  Sara Johansson
  Siw Dahlgren Schyman
  Sofia Gustavsson
  Stephani Meyer
  Svetlana Muhammade
  Teija Karlsson

  Telefon: 073–270 39 45

  Rektor: Peter Ramqvist
  Telefon: 073-329 07 33

  SFI

  Besöksadress
  Viktoriagatan 8, Folkets hus
  Postadress
  Box 302
  682 27 Filipstad

  Rektor - Peter Ramqvist

  Senast uppdaterad: 2017-07-06