Filipstads logotyp
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Barn och utbildning

Fritidshem

Fritidshem i Filipstads kommun

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet som ska komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och ge stöd i deras utveckling.

Rätt till fritidshemsplats

Du har rätt till plats för ditt barn om barnet går i förskoleklass eller skola i Filipstads kommun och om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är sjukskriven.

Du kan också få fritidshemsplats om ditt barn har ett fysiskt eller psykiskt handikapp eller av andra skäl behöver stöd för sin utveckling.

Rätten till plats på fritidshem upphör när barnet fyller 13 år.

Var finns våra fritidshem?

Fritidshem finns vid alla skolor som har verksamhet för förskoleklass och årskurs 1-5. Fritidshemmen är öppna på skolfri tid, dvs. före skoldagens början, efter skoldagens slut, samt under skollov.

Riktlinjer

I kommunens Riktlinjer finns all information om fritidshem, såsom placeringsregler,
öppettider mm.

Ansökan om fritidshemsplats

När du söker plats på fritids för ditt barn så är det ett antal blanketter som ska fyllas i blanketterna lämnas sedan till den aktuella skolan.

Blanketter>>>


Kontaktuppgifter

Filipstads kommun
Box 302, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Spångbergsgymnasiet

Tel: 0590-611 00
E-post: bun@filipstad.se

Öppettider reception och växel
Mån-fre 08.00-16.00

Strandvägsskolan, Filipstad
Tel: 0590-615 14
E-post: strandvagsskolan@filipstad.se

Åsenskolan, Filipstad
Tel: 0590-615 43
E-post: asenskolan@filipstad.se

Nykroppa skola, fritids
Tel: 0590-17 31 52
E-post: nykroppaskola@filipstad.se

Brattfors skola
Tel: 0590-400 59
E-post: brattforsskola@filipstad.se

Nordmarks skola
Tel: 0590-501 77
E-post: nordmarksskola@filipstad.se

Stålvallskolan, Lesjöfors
Tel: 0590-17 31 35
E-post: stalvallaskolan@filipstad.se

Senast uppdaterad: 2017-06-12