Filipstads logotyp
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Barn och utbildning

Grundskola

Filipstads grundskolor

I Filipstads kommuns grundskolor gör alla sitt bästa för att nå goda resultat utifrån egen förmåga. Allt lärande utgår från elevens starka sidor och vad hon/han redan kan.

Vi har höga förväntningar på eleverna eftersom vi vet att alla kan lära sig och att undervisningens kvalitet samt lärarnas kompetens, inte elevernas bakgrund, är avgörande för deras möjligheter att nå bra resultat i skolan.

Undervisningen karakteriseras av hög grad av delaktighet och inflytande. I praktiken innebär detta att eleverna är välinformerade om undervisningens innehåll och om vad som krävs av dem för att nå höga betyg. Eleverna har också goda möjligheter att vara med och påverka arbetssätt och arbetsformer samt hur man redovisar vad man lärt sig.

För umgänget i skolan finns det tydliga normer för rättigheter och skyldigheter. Ordning och reda är självklarheter. Mot dåligt uppförande finns det bestämda men måttfulla sanktioner. Bra arbete och gott uppförande belönas.

Om hur svenska skolan fungerar hittar du här på ett flertal språk: www.omsvenskaskolan.se

Här är en länk för inloggning till INFOMENTOR:
https://infomentor.se/Swedish/production/homepage/Home/Default.aspx

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen är en sammanställning av grundskolans och grundsärskolans systematiska kvalitetsarbete. Den beskriver resultatet av arbetet med kunskaps- och värdegrundsuppdraget som det anges i läroplanerna.

Verksamhetsplan

I verksamhetsplanen beskrivs hur grundskolan och grundsärskolan är organiserad och hur arbetet för ökad måluppfyllelse ska bedrivas.

Kontaktuppgifter

Filipstads kommun
Box 302, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Spångbergsgymnasiet

Tel: 0590-611 00
E-post: bun@filipstad.se

Öppettider reception och växel
Mån-fre 08.00-16.00

Verksamhetschef
Sten–Åke Eriksson
Tel. 073-806 78 20
e-post: sten-ake.eriksson@filipstad.se

Senast uppdaterad: 2017-06-12