Till startsidan på Filipstad.se
Bra mycket bättre
Translate this page

Information om det svenska skolsystemet

Förskola

Om man har arbete eller studerar har man rätt till barnomsorg. Gäller barn från 1-5 år. Dessutom har alla barn från tre års ålder rätt till barnomsorg 15 timmar per vecka. (Allmän förskola)
Frågor eller anmälan tel: 0590-612 62

Förskoleklass

Alla barn har, från hösten det år de fyller 6 år rätt till plats i förskoleklass. Kontakta respektive skola nedan.

Fritidshem

Om föräldrarna arbetar eller studerar har barn från 6 års ålder till 12 år rätt till fritidshemsplats. Kontakta respektive skola nedan.

Grundskola

I Sverige är det skolplikt för alla barn mellan 7 till 16 år. Som förälder tar du kontakt med den skola som ligger närmast bostaden. För barn med annat modersmål än svenska, sker en särskild introduktion i förberedelseklass.

Skolor med förskoleklass, grundskola årskurs 1 till 5 samt fritidshem:

Strandvägsskolan: 0590-615 14
Åsenskolan: 0590-615 43
Nykroppa skola: 0590-17 31 50
Nordmarks skola: 0590-501 77
Brattfors skola: 0590-400 59
Persbergs friskola: 0590-211 80
Stålvallaskolan: 0590-17 31 30

Skolor med grundskola årskurs 6 till 9

Ferlinskolan: 0590-614 88
Stålvallaskolan: 0590-17 31 30

Gymnasieskola

Gymnasieskolan är frivillig och eleven väljer program efter intresseområde med inriktning mot ett framtida yrkesliv.
Spångbergsgymnasiet: 0590-614 16

Sfi-vuxenskola

Ger möjlighet till en introduktion till det svenska samhället. Där sker studier i svenska som andraspråk.
Spångbergsgymnasiet: 0590-614 16

Relaterad information

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det svenska skolsystemet (på flera olika språk)
www.omsvenskaskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om gymnasieskolans nationella program (på 18 språk med stöd för uppläsning)
www.utbildningsinfo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Textade filmer på 14 olika språk och information kring gymnasieprogrammen
www.gymnasieinfo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster