Till startsidan på Filipstad.se
Bra mycket bättre
Translate this page

Klagomålshantering

Vid alla verksamheter inom Barn och utbildning är vår strävan att elever och vårdnadshavare  ska vara nöjda med vårt arbete. Det kan dock hända att man har klagomål att framföra.

Detta är den rutin som skall tillämpas:


1.  Tag i första hand kontakt med den pedagog som är ansvarig för ditt barn. Det
     kan vara en förskollärare, en klasslärare eller en mentor beroende på barnets
     ålder.

 
2.  Om du inte känner att någon förändring sker, så vill vi att du kontaktar ansvarig
     förskolechef eller rektor.

 
3.  Situationer kan uppstå där du fortfarande inte känner dig nöjd. Då ber vi dig att
     kontakta respektive verksamhetschef.

 
4.  Om klagomålet fortfarande består ska förvaltningschef och sist Barn- och
     utbildningsnämndens ordförande kontaktas.

 
5.  Skulle du fortfarande inte vara nöjd med verksamheten för ditt barn så får du
     kontakta Statens Skolinspektion. Det är den statliga myndighet som tillser att
     kommunen fullgör sina skyldigheter.

Relaterad information