Till startsidan på Filipstad.se
Bra mycket bättre
Translate this page
Barn & utbildning
Kontaktuppgifter

Filipstads kommun
Box 303, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Hantverksgatan 22

Tel: 0590-611 00
Fax: 0590-615 99
E-post: kommun@filipstad.se

Öppettider reception och växel
Mån-fre 08.00-16.00

Verksamhetschef
Ingela Dullum
070-569 72 38
E-post: ingela.dullum@filipstad.se

Medicinskt ansvarig skolsköterska
Birgitta Jansson
070-646 14 10
E-post: birgitta.jansson@filipstad.se

Elevhälsan

Att trivas och må bra är viktigt för att kunna lära och prestera i skolan. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsan består av medicinska, pedagogiska, psyko-sociala och psykologiska insatser som arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande.

Elevhälsan ska verka för att skolan är en plats där varje enskild elev känner

  • trygghet
  • gemenskap
  • välbefinnande.

Det finns en medicinskt ansvarig skolsköterska som ansvarar för att arbetet bedrivs enligt lagar och författningar.