Filipstads logotyp
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Barn och utbildning

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Vad innebär det att läsa en vuxenutbildning eller studera SFI?

Komvux/Lärcentrum

Kommunal vuxenutbildning (Komvux) anordnas av kommunen.

Inom Komvux kan du studera på grundläggande vuxenutbildning (GrundVux) som motsvarar grundskolans årskurser 7-9.

Komvux gymnasiala kurser är till för dig som vill uppnå slutbetyg alternativt komplettera inför vidare studier. Dessa motsvarar kurser i de nationella programmen i gymnasieskolan.

Yrkesrelaterade kurser erbjuds i sammanhållna kurspaket eller som ett individuellt upplägg.

Vi har kontinuerliga intag på vuxenutbildningarna.

SFI - Svenska för invandrare

SFI (svenska för invandrare) riktar sig till dig som inte har svenska som hemspråk och som saknar grundläggande kunskaper i svenska.

Särvux

Särvux (vuxenutbildning) ger fortbildning till dig som tidigare studerat på Särskola.

Att läsa en vuxenutbildning

Beroende på vald utbildning kan du läsa hel- eller deltid, distansstudier eller handledarledda studier eller en kombination av dessa. Om du väljer att studera på heltid bör du räkna med 40 timmars arbetsvecka även om du inte har lika många timmar på schemat, många timmar ägnas åt självstudier.

Undervisningen på Komvux är kostnadsfri och du får låna läromedel utan kostnad från skolan.

Vad är studiestartsstöd?

Studiestartsstöd är ett nytt bidrag för studier som regeringen har föreslagit. Bidraget ska underlätta för långtidsarbetslösa att studera på grundskole- och gymnasienivå för att stärka sina möjligheter till arbete. Förslaget ska beslutas under våren 2017 och planeras träda ikraft den 1 juli 2017.

Vem kan få studiestartsstöd?

Här är regeringens förslag på villkor:

  • Du ska vara i åldern 25-56 år.
  • Du ska vara arbetslös och varit anmäld hos Arbetsförmedlingen under minst sex månader.
  • Du ska ha stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå.
  • Du ska inte ha haft studiestöd från CSN under de senaste tre åren.

De utbildningar som föreslås ge rätt till studiestartsstöd är utbildningar på grundskole- och gymnasienivå inom komvux samt allmänna kurser på samma nivåer på folkhögskola.

Hur stort är bidraget?

Bidraget föreslås vara på 2 128 kronor per vecka, det vill säga 8 512 kronor för fyra veckor. Som längst kan du få bidraget i 50 veckor för heltidsstudier. Den som har vårdnaden om barn ska även kunna få tilläggsbidrag på samma sätt som de som har studiemedel.

 

För dig som studerande

Studieekonomi - CSN

Om Fusk (pdf, 105 kB)

Ansökningsblankett:
Se respektive område eller kontakta Komvux expedition.

Systematiskt kvalitetsarbete

Verksamhetsplan 2016/2017 (pdf, 634 kB)

 

Kontaktuppgifter

Komvux
Box 301
682 27 Filipstad

Besöksadress
Fogdevägen 2

Tel 0590-614 16
Fax 0590-615 94
komvux@filipstad.se

Rektor
Peter Ramqvist
Telefon 0590-614 15
peter.ramqvist@filipstad.se

Utbildningssamordnare
Anna Geber
Tel 0590-614 16
anna.geber@filipstad.se

Studievägledare
Britt Fredriksson
Tel 0590-614 36
britt.fredriksson@filipstad.se

Senast uppdaterad: 2017-06-20