Filipstads logotyp
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Bygga, bo och miljö

Bilvård

Bilvård

Biltvätthall

För miljöns skull är det viktigt att tänka på att inte tvätta bilen på gatan och använda miljömärkta bilvårdsprodukter.

Information om att tvätta bilen

Om du tvättar bilen hemma på gatan rinner vattnet ut i våra sjöar och badvatten utan att renas. Tvättvattnet innehåller bland annat däckpartiklar, olje- och bränslerester, vägmaterial, giftiga tungmetaller och tensider. Det förorenade vattnet kan bland annat skada djur och växter. Om biltvätt sker i närhet av vattentäkter är risken också stor att dricksvattnet förorenas. Att tvätta bilen på asfalterad mark, till exempel på gatan eller garageuppfarten, är inte förenligt med miljöbalken.

Åk till en tvättanläggning

När du ska tvätta bilen är det bra om du åker till en automattvätt eller en ”Gör-detsjälv-hall”. De flesta biltvättar har avancerade reningsverk. Tvättvattnet från bilen innehåller både föroreningar som tvättas bort från bilen och kemikalier från det
bilvårdsmedel som använts.

I miljöbalkens andra kapitel finns allmänna hänsynsregler som gäller alla. Av
hänsynsreglerna framgår att alla som bedriver någon form av nedsmutsande
verksamhet ska göra vad som krävs och är rimligt för att förebygga och motverka
skador på människors hälsa och miljön. Biltvätt på gatan är inte acceptabelt enligt
miljöbalkens regler.

För att minska miljöpåverkan kan du tänka på vilket sätt du tvättar din bil på. Att
avsluta biltvätten med att vaxa bilen innebär exempelvis att smutsen inte fastnar lika lätt och att bilen inte behöver tvättas lika ofta.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera.
I bilschampon och avfettningsmedel finns ämnen som kan skada djur- och växtlivet
i sjöar och vattendrag. Även miljöanpassade bilschampon, tvättmedel och såpa
innehåller tensider. Fördelen med miljöanpassade kemikalier är att deras tensider
lättare och snabbare bryts ner. Välj därför miljöanpassade bilvårdskemikalier!

 

Regler som påverkar dig som har en bensinstation, biltvätt eller bilverkstad

Anmälningsplikt
Du måste göra en anmälan till miljöförvaltningen om

  • Du årligen hanterar mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 1 miljon normalkubikmeter gas som motorbränsle.
  • Du har en biltvätt för mer än 5 000 personbilar per år eller mer än 1 000 tvättar per år av lastbilar och andra fordon.

Vid anmälningspliktiga verksamheter vill vi årligen ha en sammanställning över försålda mängder drivmedel, mängder farligt avfall, antal tvättade fordon och så vidare. Kravet kan även ställas på mindre verksamheter i vissa fall.

Oljeavskiljare
Finns det golvavlopp i lokalen ska detta vara kopplat till en oljeavskiljare. Oljeavskiljaren ska ha optiskt och akustiskt larm. Avskiljaren ska vara dimensionerad för den verksamhet som du har. Ett stort flöde av vatten genom oljeavskiljaren kräver en större modell än om den enbart ska ta emot smältvatten vintertid. För att oljeavskiljaren ska fungera måste du regelbundet kontrollera och tömma både slam och olja. När den är tömd ska den fyllas på med vatten upp till normalnivå.Sidan uppdaterad 2016-05-02

Kontaktuppgifter

Filipstads kommun
Box 303, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Hantverksgatan 22

Tel: 0590-611 00
Fax: 0590-615 88
E-post: mos@filipstad.se

Öppettider reception och växel
Mån-fre 08.00-16.00

Senast uppdaterad: 2017-03-14