Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AIE)

Inom arbetsmarknads– och integrationsenheten (AIE) ryms flera blandade verksamheter, aktiviteter och projekt när det gäller sysselsättning och integrationsfrågor.

Förvaltningschef

Hannes Fellsman

E-post: hannes.fellsman@filipstad.se

Telefon: 070-271 83 38

 

Enhetschef

Ann-Sofi Åkerlind

 E-post: ann-sofi.akerlind@filipstad.se

 

 

Integrationskoordinator

Jim Frölander

E-post: jim.frolander@filipstad.se

Telefon: 073-270 39 65

 

Integrationssamordnare kultur och civilsamhälle

Susanne Berggren

E-post: susanne.berggren@filipstad.se

Telefon: 072-599 03 39

 

Café Eken

Café Eken finns på kommunhuset och nyttjas av kommunens personal och boende på trygghetsboendet. På Café Eken finns möjlighet till praktik för personer som behöver komma i sysselsättning, däribland deltagare från AIE och LSS (Lag om stöd för vissa funktionshindrade).

Cafévärd

Telefon: 0590-120 10

 

 

Remissmottagning

Remissmottagningen hjälper medborgare mellan 18-65 år att få praktik som ett steg till självförsörjning.

Projektledare:

Pia Nordlund

E-post: pia.nordlund@filipstad.se

Telefon: 070-240 66 19

 

Röjarlaget

Hos Röjarlaget ingår praktik mellan 3 månader till 1 år, med röjning och gräsklippning på kommunal mark, samt mindre snickeri- och målningsarbeten.

Projektledare:

Thomas Gustafsson

E-post: tomas.gustavsson@filipstad.se

Telefon: 070-686 43 77


Fenix

Den ideella föreningen Fenix utför arbete åt pensionärer för att de ska kunna bo kvar i sina egna boendemiljöer, med bland annat gräsklippning, snöskottning och trädgårdsarbete. Föreningen driver också en loppisbutik.

Projektledare:

Anna Persson

E-post: anna.persson@filipstad.se

Telefon: 0590-611 66, 073-036 94 05

 

Möjligheternas trädgård

Möjligheternas trädgård är till för medborgare som står en bit från arbetsmarknaden med psykiska/fysiska hinder. Genom park- och trädgårdsarbete i en harmonisk miljö och tillgång till stödsamtal ska medborgare stärkas till vidare studier och arbete.

Projektledare

Tony Skoglund

E-post: tony.skoglund@filipstad.se

Telefon: 070- 185 90 95

 

Arbetsledare

Jeanette Bergwall Berg

E-post: jeanette.bergwall@filipstad.se

Telefon: 070-190 48 43

 

Praktik 80

Praktik 80 är ett projekt där nyanlända får möjlighet att praktisera på någon av kommunens förvaltningar för att få sin kompetens bedömd.

Projektledare

Mazlum Dogan

E-post: mazlum.dogan@filipstad.se

Telefon: 073-078 54 61

 

Ung i Filipstad

Ung i Filipstad riktar sig främst till ungdomar i åldern 20-25 år men även till personer som är 26-50 år. Medborgare som idag har försörjningsstöd kan få praktik i 3-6 månader inom Filipstads kommun och sedan en eventuell anställning.

Projektledare

Suada Hisenaj

E-post: suada.hisenaj@filipstad.se

Telefon: 073-270 39 61


Vägvisaren

Vägvisaren är en mötesplats för nyanlända. Här kan man få information om det svenska samhället.

Projektledare

Mazlum Dogan

E-post: mazlum.dogan@filipstad.se

Telefon: 073-078 54 61

 

Värmlands Framtid

Värmlands Framtid arbetar med att hjälpa ungdomar och unga vuxna att komma igång med studier eller praktik. Deltagarna ska vara 16-24 år och inte inskrivna på skolan. Genom projektet får ungdomarna vägledning, hjälp i kontakten med myndigheter och ges möjlighet att delta i aktiviteter som studiebesök, friskvård och social träning.

Projektledare

Chatarina Malmqvist

E-post: chatarina.malmqvist@filipstad.se

Telefon: 070-180 89 30


Värmlandsmodellen

Värmlandsmodellen är ett projekt för att förkorta nyanländas väg till egen försörjning, bland annat genom validering av medborgarens kompetens.

Projektkoordinator

Jim Frölander

E-post: jim.frolander@filipstad.se

Telefon: 073-270 39 65

 

Projektledare

Maria Lindeberg

E-post: maria.lindeberg@filipstad.se

Telefon: 072-599 03 24

 

EU-sekretariat

EU-sekretariatet är en resurs vid projektansökningar i nationella och internationella projekt.

EU-samordnare

Anne-Louise Izindre

E-post: anne-louise.izindre@filipstad.se

Telefon: 0590-611 94, 070-515 72 10

 

Ekonom

Monica Bergqvist

E-post: monica.bergqvist@filipstad.se

Telefon: 072-599 03 20

 

Administratör

Belinda Haraldsson

E-post: belinda.haraldsson@filipstad.se

Telefon: 072-599 03 72

 

Fixarservice

Fixarservice erbjuder kostnadsfria tjänster för pensionärer och personer med funktionsnedsättning för att öka säkerheten och tryggheten i hemmet. Här ingår bland annat att byta glödlampor, batterier och gardiner, sätta upp tavlor, testa brandvarnare och köra skräp till Långskogen.

Kontakt:

Mattis Persson

Telefon: 070-338 47 39


Senast uppdaterad: 2017-06-27