Till startsidan på Filipstad.se
Bra mycket bättre
Translate this page
Kontaktuppgifter

Filipstads kommun​
Box 303, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Hantverksgatan 22

Tel: 0590-611 00
Fax: 0590-615 99
E-post: kommun@filipstad.se
Org.nr: 212000-1876

Öppettider reception och växel
Helgfria vardagar: 08.00-16.00
Dag före röd dag: 08.00 - 15.00
Klämdag: 09.00 - 11.00


Tillgänglighet/Anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder

Filipstads kommuns tillgänglighetshandbok berättar hur vi kan skapa en kommun som är tillgänglig för funktionshindrade. Du som har förslag på hinder som kan tas bort för att förbättra tillgängligheten kan lämna det i formuläret.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Målet är högre tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

Personer med funktionsnedsättningar ska kunna: 

− ta sig fram till, in i och runt i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde 

− ta sig fram på jämna, fasta och halkfri gångytor 

− ta sig fram längs gångytor utan att stöta på omarkerade hinder 

− ta sig fram via hissar, ramper och trappor där nivåskillnader förekommer 

− hitta och använda handikapparkeringsplatser 

− hitta och använda offentliga toaletter 

− vistas i publika lokaler med goda ventilations-, ljus och ljudförhållanden 

− vistas i allergifria miljöer 

Anmälan om ej undanröjda enkelt avhjälpta hinder, på allmän plats och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Enligt Boverkets föreskrifter, BFS 2003:19, ska näringsidkare, fastighetsägare och kommuner att fortlöpande undanröja enkelt avhjälpta hinder.


Du kan göra en anmälan om enkelt avhjälpta hinder i formuläret så skickas det in direkt till kommunen. Enkelt avhjälpta hinder åtgärdas om det anses att det ger nytta och om förutsättningarna på platsen gör det möjligt.

Anmälningsformulär om ett enkelt avhjälpt hinder

Relaterad information

TillgänglighetshandbokenPDF

Kan även hämtas som tryckt exemplar hos receptionen i kommunhuset.

Vad står i handboken?
I handboken finns krav och riktlinjer som förklarar vad enkelt avhjälpta hinder kan vara.

Tillgänglighetshandboken handlar om bostäder, offentliga lokaler, kommersiella lokaler och utomhusmiljö.