Filipstads logotyp
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Kommun och politik

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Hör på livliga debatter om hur Filipstads kommun kan bli en ännu bättre kommun. I kommunfullmäktige fattas beslut du som kommuninvånare garanterat märker av i ditt dagliga liv.

I Sveriges kommuner är det kommunfullmäktige som har högst beslutanderätt. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget och den kommunala skattesatsen.

Det sitter 37 st ledamöter som är valda av dig i fullmäktige!

Lyssna på fullmäktiges sammanträde
Du har möjlighet att lyssna på sammanträdet med kommunfullmäktige. Lyssnar gör du under "Webbradio Kommunfullmäktige"

Vill du läsa handlingar och se när nästa sammanträde äger rum

Delta på "Allmänhetens frågestund"
Vid varje sammanträde avsätts de första 30 minuterna för allmänheten (dig). Avsikten med allmänhetens frågestund är att du ska få tillfälle att få ställa frågor till dina politiker och kanske ifrågasätta beslut eller kvalitet på de tjänster kommunen tillhandahåller.

Rätt att ställa frågor har samtliga som är folkbokförda i kommunen. Frågor kan inlämnas skriftligt till kommunkansliet före sammanträdet eller skriftligt/ muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor tas inte upp.


Kommunfullmäktiges presidium

Ordförande: Marina Isaksson (S)

1:e vice ordförande: Åsa Hååkman Felth (S)

2:e vice ordförande: Christer Olsson (M)

Kontaktuppgifter

Filipstads kommun
Box 303, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Hantverksgatan 22

Senast uppdaterad: 2017-06-22