Till startsidan på Filipstad.se
Bra mycket bättre
Translate this page
Kontaktuppgifter

Filipstads kommun
Kommunrevisionen
Box 303, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Hantverksgatan 22

Ordförande
Ottfried Eickenrodt (M)
Tel. 070-769 31 17
E-post:ottfried.eickenrodt.@filipstad.se

Vice ordförande
Monica Iversen (S)
Tel. 070-656 90 86
E-post:moniciversen@hotmail.com

Kommunrevisionen

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. För det arbetet utser man politiker att vara förtroendevalda revisorer i kommunrevisionen.

Kommunrevisionen är oberoende. Revisionen granskar och bedömer hur kommunstyrelsen och nämnderna utför sina uppgifter. I uppdraget ingår även att granska de kommunala bolagen och den kommunala stiftelsen.

För mandatperioden 2014-2018 är Ottfried Eickenrodt (M) ordförande och vice ordförande är Monica Iversen (S).

Sammanträden 2017

17 januari

14 februari

14 mars

18 april

16 maj

13 juni

12 september

17 oktober

14 november

12 december.

Kl. 09.00