Filipstads logotyp
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Kommun och politik

Lokala Folkhälsorådet i Filipstad

Lokala Folkhälsorådet i Filipstad

Ett aktivt folkhälsoarbete har under en längre tid bedrivits i Filipstads kommun, och sedan 2004 är det lokala folkhälsorådet direkt underställd kommunstyrelsen som leder arbetet.

Syftet med Lokala folkhälsorådet är att förbättra folkhälsan för Filipstads kommuns invånare genom gemensamma insatser, vilket sker i samverkan med olika parters verksamheter.

Lokala folkhälsorådets mål:

  • att skapa förutsättningar för en hälsosam livsstil
  • att förebygga fysisk och psykisk ohälsa
  • att stimulera till egna insatser i det dagliga livet som utgår från individens resurser och möjligheter
  • att sänka ohälsotalet

Folkhälsorådets organisation

Folkhälsorådet består av politiker och tjänstemän från Filipstads kommun och medlemmar från andra samarbetspartners. Rådet har sammanträden/möten minst fem gånger per år.

Nya Perspektiv

Folkhälsoarbetet ingår i arenan nya perspektiv, som fokuserar på fyra utmaningar: den sårbara familjen, riskbruk och riskbeteende, psykisk ohälsa och äldres hälsa.

Kontaktuppgifter

Kontaktpersoner för Lokala Folkhälsorådet

Anders Nilsson, ordförande
Tel. 072-223 17 58
E-post: anders.nilsson@filipstad.se

Britta Ericsson Hälsokonsulent  Friskvården i Värmland/ Friskvårdscentralen Filipstad 
Tel. 0590-149 82
E-post: britta.ericsson@filipstad.se

Senast uppdaterad: 2016-12-08