Till startsidan på Filipstad.se
Bra mycket bättre
Translate this page

Kontaktuppgifter

Kommunkansli
tel. 0590-612 01
e-post:kommun@filipstad.se

Socialförvaltning/kansli
tel. 072-599 03 59
e-post:socialforvaltningen@filipstad.se

Barn- och utbildning/kansli
tel. 0590-612 31
e-post:barn-ochutbildning@filipstad.se

Sammanträden/Kallelser 2017

Här hittar du kallelser till alla nämndmöten i kommunen.

Klicka på datum på den nämnd/styrelse som du är intresserad av och kallelsen öppnas i nytt fönster.
Nämnd/styrelse/Utskott

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

TidKommunfullmäktige


16PDF

16PDF

20

18

15


14

19

16

14

18.15Kommunstyrelsen

25PDF

22PDF

22PDF Bil.PDF

27

24


23

20

25

29

20

13.30Budgetberedning13

3

218

209.00Kommunstyrelsens arbetsutskott


6PDF

6PDF

10

8

12


11

9

6

4

09.00Kommunstyrelsens teknikutskott


6PDF

6PDF

10

8

12


11

9

6

4

13.30Kommunstyrelsens kultur/föreningsutskott


23PDF


20

23

14


14

25

30

14

09.00Barn- och utbildningsnämnden

17PDF

7PDF

14PDF

11

9

13

15

12

10

7

12

09.00Miljö- och byggnadsnämnden

18PDF

8PDF

8PDF

12

10

21

16

13

11

8

13

09.00Socialnämnden


8PDF

8PDF

12

11

14

24

13

11

13

13

09.00