Till startsidan på Filipstad.se
Bra mycket bättre
Translate this page

Val och folkomröstning


I regeringsformen, som är en av våra grundlagar, står det att all makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

Folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, till exempel i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Det svenska valsystemet bygger på allmän och lika rösträtt samt att valen ska vara fria, hemliga och direkta. I Sverige äger följande val rum:

• till riksdagen 
• till landstingsfullmäktige 
• till kommunfullmäktige 
• till Europaparlamentet.

Den andra söndagen i september vart fjärde år hålls alltid ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige. I maj vart femte år hålls val till Europaparlamentet. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag. I Sverige äger alltid valet till Europaparlamentet rum på en söndag.

Vid sidan av dessa val kan det även förekomma folkomröstningar som riksdagen, kommunfullmäktige eller landstinget bestämmer om. En folkomröstning kan äga rum i samband med övriga val eller hållas självständigt..


Relaterad information

Valnämndens ordförande
Helene Larsson-Saikoff (S)
Tel. 070-350 07 76

Övriga ledamöter och ersättare i Valnämnden

Ledamöter
Christina Persson (S)
Ann-Marie Rosö (S)
Patrik Fornander (M)
Gisela Nyquist (-)

Ersättare:
Irene Frisk (S)
Henric Forsberg (S)
Lillvor Ericsson (S)
Christina Söhrman (M)
Sebastian Nilsson (-)