Filipstads logotyp
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Uppleva och göra

Kontaktuppgifter

Personal

Personal Biblioteket Filipstad

Namn

Telefon

E-post

Jan Fröding, bibliotekschef

0590-613 51

jan.froding@filipstad.se

Sandra Nelson, barn- och ungdomsbibliotekarie

0590-613 56

sandra.nelson@filipstad.se

Sara Urger, bibliotekarie

0590-613 60

sara.urger@filipstad.se

Josefine Julén, biblioteksassistent Lesjöfors och gymnasiebibl.

070-369 33 11 (Lesjöfors)

josefine.julen@filipstad.se

 

0590-614 22 (gymnasiet)

 

Kate Fernström, biblioteksassistent

0590-613 53

kate.fernstrom@filipstad.se

Björn Midböe, arkivansvarig, biblioteksassistent

0590-613 59 / 612 14

bjorn.midboe@filipstad.se

Lena Fröding, administrativ assistent, biblioteksassistent

0590-613 52

lena.froding@filipstad.se

Stefan Andersson, bokbusschaufför

070-216 05 52

stefan.andersson@filipstad.se

 


Kontaktuppgifter

Filipstads bibliotek
Box 308, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Viktoriagatan 8, Folkets hus

Tel: 0590-613 59 Information
Tel: 070-369 33 11 Lesjöfors
Fax: 0590-615 96
E-post: biblioteket@filipstad.se

Senast uppdaterad: 2017-02-14