Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Centrum och handel

BID Filipstad

Filipstad har ett levande centrum

I Filipstads kommun finns ett brett utbud av unika butiker. Det finns mer än 80 företag i kommunen som fokuserar på handel. I centrum finns även Sveriges första Showroom i sitt slag med inte mindre än 10 näringsidkare, här finns företagare som normalt inte har sin verksamhet i de centrala delarna av staden. Näringslivskontoret finns till som stöd för dig som vill starta eller utveckla din verksamhet. Vi har fler projekt som syftar till hållbar utveckling och vi har ett stort fokus kring digitalisering av er verksamhet.

För mer information: Kikki Neidre-Pedersen 
072-599 03 40 kristina.neidre-pedersen@filipstad.se

Riktlinjer uteserveringar Filipstads kommun

Ansökan för markupplåtelse görs för en säsong åt gången och kopplas till verksamhets-utövaren. Arbetsgruppen som tagit fram riktlinjerna har haft samråd med Centrumföreningen Attraktiva Filipstad och Tillgänglighetsgruppen. Säsongen varar under tiden 15 mars-31 oktober.

För mer information gå till Tillstånd uteservering.

Handelsutveckling via e-handel och showrooms

e-handel

Näringslivskontoret har beviljats projektmedel i Regionalfonden till projektet Hållbar handelsutveckling. I projektet ska små och medelstora företag stärkas och utvecklas med hjälp av IKT-lösningar i form av e-handel och showrooms.
Här kan du som företagare ladda ner Urban Lindstedts e-Handelsguider:

Korta Starta e-handel guide (pdf, 69 kB) samt
Starta e-handel guide (pdf, 130 kB).

För mer information: Kikki Neidre-Perdersen
072-599 03 40 kristina.neidre-pedersen@filipstad.se

Business Improvement District, BID

Scandinavianheartland
Interreg

BID är en organiserad samverkan mellan offentlig sektor (kommun) och privat sektor (företag, fastighetsägare, markägare) i syfte att utveckla städer och platser. På ett tidigt stadium enas man kring en gemensam vision och det upprättas en affärsplan.

Filipstads kommun sammarbetar med Centrumföreningen Attraktiva Filipstad. Arbetsgruppen har arbetet fram en affärsplan vilken kan läsas i sin helhet här (pdf, 1 MB).Tillsammans har det även skapats dels en handlingsplan samt handlingslista som kan läsas i sin helhet här (pdf, 201 kB).

För mer information: Kikki Neidre-Pedersen
072-599 03 40 kristina.neidre-pedersen@filipstad.se

Digitalisering

Compare

Trip Advisor, Google My Business och Facebook. Många pratar om Digitaliseringen, men vad den kan innebära för just ditt företag är inte självklart. Fredrik Lindholm som finns i Filipstad flera dagar i veckan kan ge inspel och råd om vad just du kan göra.

För mer information: Fredrik Lindholm
070-733 39 23, fredrik.lindholm@compare.se

Länkar

Kontaktinformation

Näringslivskontoret

Telefonnummer
0590‑612 16

Senast uppdaterad: 2017-08-02