Filipstads logotyp
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Omsorg och stöd

Hemsjukvård

Hemsjukvård

Kommunen har ansvar för att alla invånare över 7 år får tillgång till hemsjukvård. Detta innebär att den som av fysiska, psykiska eller sociala orsaker inte kan besöka sitt Landstings sjukvårdsinrättningar (Vårdcentral) har rätt till hemsjukvård. 

Sjuksköterska/distriktssköterska utreder och bedömer om en person är berättigad till hemsjukvård eller inte. Hemsjukvården är alltid tidsbegränsad och utgår endast under den tid personen inte kan uppsöka Landstingets sjukvårdsinrättningar. 
Hemsjukvård kan innebära besök från både undersköterska och sjuksköterska / distriktssköterska. 

Vård i livets slutskede
Den som vill välja att tillbringa sin sista tid hemma ska få göra det. Hemsjukvården ska då ge erforderlig sjukvård så långt det är möjligt samt stöd till närstående.

Hemsjukvårdsorganisationen

Gruppledare: Marie Berggren
Telefon: 0590-614 56. Nås säkrast onsdagar

DISTRIKT

Södra distriktet (södra delarna av Filipstad samt Asphyttan och Brattfors)
Distriktssköterska:Agneta Löfberg
Sjuksköterska: Marion schampera
Telefontid: måndag-fredag klockan 08.00-09.00.
Telefon: 0590-613 33
Fax: 0590-615 85

Sparbanksgruppen + Paradisgården
Distriktssköterska: Marianne Lundin
Sjuksköterska:Lena samuelsson
Telefontid: måndag-fredag klockan 08.00-09.00.
Telefon: 0590-613 69
Fax: 0590-615 85

Stora Torget-gruppen + Gullvivan
Distriktssköterska: Ing-Mari Svärd
Telefontid: måndag-fredag klockan 08.00-09.00.
Telefon: 0590-613 29.
Fax: 0590-615 85.

Norra distriktet (norra delarna av Filipstad samt Nordmark och Persberg)
Sjuksköterska:Ylva Wolf, Marie Berggren
Telefontid: måndag-fredag klockan 08.00-09.00.
Telefon: 0590-613 36
Fax: 0590-615 85

Älvkullen
Distriktssköterska: Carina Chang, telefon: 072-599 03 77
Sjuksköterska: Gun-Britt Arvidsson, telefon: 0590-614 51, 
Sjuksköterska: Veronica Modin telefon: 0590-615 51
Telefontid: Hela dagen
Fax: 0590-615 85.

Rehabiliterings- och korttidsenheten Eklunden + Tallhöjden
Sjuksköterska: Susanne Nilsson, Lena Stjernberg
Telefontid: Hela dagen.
Telefon: 0590-613 97
Fax: 0590-615 78

Nykroppa, Åhrlundsgården (samt Gammelkroppa)
Distriktssköterska: vakant
Sjuksköterska: Tina Löwgren /Jenny Jansson vik
Telefontid: måndag-fredag klockan 08.00-09.00.
Telefon: 0590-17 31 84
Fax: 0590-17 31 82

Lesjöfors Servicehuset Ugglan (samt Långban, Gåsborn och Rämmen)
Distriktssköterska: Camilla Björkman
Telefontid: måndag-fredag klockan 08.00-09.00.
Telefon: 0590-17 31 59
Fax: 0590-17 31 62

Demensteam
Sjuksköterska: Lena Stjernberg
Undersköterska Ann-Marie Kullberg
Telefon: 0590-612 98
Fax: 0590-615 85

Sjuksköterskepool​
Sjuksköterskor: Jenny Jansson, Sofie Lovsjö, Lena Olsson och Evelina Stöby

Natt
Sjuksköterskor: Christer Olsson och Cari Schützer


 

  På kvällar och helger söks tjänstgörande distriktssköterska genom Landstingets sjukvårdsrådgivning

Telefon: 1177

 

Kontaktuppgifter

Filipstads kommun
Socialförvaltningen
Box 307, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Vikhyttegatan 14 (Vårdcentralen)

Tel: 0590-611 00 vx
Fax: 0590-615 97
E-post:
socialforvaltningen@filipstad.se

Socialchef Kristina Steijner
Tel: 070-4370055

Verksamhetschef Ulla Kjellemar
Tel: 0590-613 82

MAS Monica Löfgren Larsson
Tel: 0590-613 89

Gruppledare Marie Berggren
Tel: 0590-614 56

Senast uppdaterad: 2017-03-15