Filipstads logotyp
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Omsorg och stöd

Hemtjänst

Hemtjänst

Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst. Det görs genom att kontakta biståndsbedömaren i respektive område. Beroende på den enskildes situation och behov, bedöms insatsernas art av biståndsbedömaren, som gör ett hembesök för att få en så tydlig bild som möjligt av personens situation. Beslutet tas sedan av biståndsbedömaren utifrån Socialtjänstlagen. Det kan finnas fysiska, psykiska eller sociala skäl till att någon beviljas hemtjänst. Om behovet av stöd och hjälp inte kan tillgodoses på annat sätt, beviljas de hemtjänstinsatser som behövs. Insatserna är tidsbegränsade och skall omprövas. Detta för att behovet kontinuerligt ska följas upp så att ”rätt” insatser beviljas. Det är flera olika insatser som kan erhållas. Många av insatserna kan ges under veckans alla dagar, några även kvällstid och nattetid.


Möjligheten att överklaga
Om den enskilde inte är nöjd med beslutet kan hon/han överklaga det. Man kan överklaga om man är helt eller bara delvis missnöjd med beslutet. Biståndsbedömaren kan informera om hur det går till att överklaga om behovet uppstår.


Social/personlig omvårdnad
Hemtjänsten kan innebära hjälp med personlig hygien, dusch/bad, påklädning, hjälp vid måltider och toalettbesök med mera. För många är det en trygghet och ett stöd att få besök från hemtjänsten. Därför planerar hemtjänstgruppen arbetet till att så få olika personer som
möjligt utför insatsen.


Trygghetslarm
För många kan trygghetslarm vara en av förutsättningarna för att kunna bo kvar hemma.
Den som beviljats det kan via en larmknapp påkalla hjälp dygnet runt.


Matdistribution
Du som inte längre kan laga din mat kan ansöka om matdistribution och får varm mat levererad. Du betalar maten per portion.


Städning, tvätt/klädvård
Du kan även ansöka om hjälp med att städa ditt hem och hjälp med tvätt/klädvård. Det är vanligtvis Samhall AB som städar och hämtar kläder för tvätt. Samhall har med sig städutrustning när de kommer hem till dig.


Inhandling av dagligvaror
Du som inte själv kan utföra dina inköp kan ansöka om hjälp med det. Varorna inhandlas då enligt din inhandlingslista vid den affär du väljer. Sedan levereras varorna hem till dig.


Genomförandeplan & kontaktpersonal
När du har fått ett beslut om insatser så gör vi en genomförandeplan tillsammans där du får beskriva hur du vill att dina insatser ska utföras av personalen. Du kommer att få en kontaktpersonal utsedd som du i första hand kan vända dig till om du har frågor och funderingar.


Arbetsmiljö
Ditt hem är omvårdnadspersonalens arbetsmiljö. Samtidigt som du ska fortsätta att trivas och må bra i ditt hem ska personalen, som stöttar och hjälper dig, ha en god arbetsmiljö.
I samband med att insatserna påbörjas görs en arbetsmiljöinventering i ditt hem.


Vad kostar hemtjänsten?
Hur stor avgiften för just din hemtjänst blir beror på din inkomst, om du/ni är ensamboende eller makar och vilken omvårdnadsnivå man placerats i (beroende på insatsernas omfattning och art). För att ingen ska vara tvungen att avstå sin hemtjänst av ekonomiska skäl
finns maxavgift och garantibelopp. Garantibeloppets storlek bestäms varje år och det är ett belopp du är garanterad att ha kvar till normala utgifter. I vissa fall kan jämkning av avgiften beviljas om du till exempel har nödvändiga utgifter som är högre än normalt.


Färdtjänst/Riks- och länsfärdtjänst
Den som har svårt att förflytta sig eller att resa med allmänna kommunikationer kan eventuellt ha rätt till färdtjänst/riksfärdtjänst. Ansökan görs hos Värmlandstrafik,
telefon 0563-532 81 eller via mejl fardtjanst@varmlandstrafik.se

 

Vem ansvarar för hemtjänsten? 

Verksamhetschef för hemtjänsten i Filipstads kommun är Eva-Lena Svensson.

Det är biståndsbedömaren som behandlar ansökan om insatser. När beslut fattats om vad hemtjänstinsatserna skall innehålla, är det gruppledaren på respektive område som ansvarar för verkställigheten. Gruppledarna träffas säkrast på telefontiden


Nykroppa, inklusive Gammelkroppa:

Gruppledare: Carina Andersson

Telefon: 0590-17 31 80
Fax: 0590-17 31 82
Skicka e-post

Telefontid helgfri måndag-fredag kl.08.30-09.30

Åhlundsgården Tel: 0590-17 31 81
Hemtjänstgrupp: Tel: 0590-17 31 83, säkrast 07.00 - 07.30

____________________________________________________________

Lesjöfors, inklusive Långban, Gåsborn och Rämmen:

Gruppledare: Ulla Olsson

Telefon: 0590-17 31 60
Fax: 0590-17 31 62
Skicka e-post

Telefontid helgfri måndag-fredag kl.08.30-09.30

Hemtjänsten: 0590-17 31 61
Innegrupp Ugglan: 0590-17 31 57
Enheten: 0590-17 31 63

____________________________________________________________

Filipstad Centrala distriktet (Sparbanken och Torget):

Gruppledare: Monika Esbjörnsson

Telefon: 0590-611 52
Fax: 0590-615 97
Skicka e-post

Telefontid helgfri måndag-fredag kl.08.30-09.30

Hemtjänstlokal Sparbanksgatan: 0590-616 36
Hemtjänstlokal Stora Torget: 0590-612 90

____________________________________________________________

Filipstad Norra och Södra distriktet:

Gruppledare: Nathalie Lindqvist
Tel: 0590-616 12
Fax: 0590-615 97
skicka e-post

Telefontid helgfri måndag-fredag kl.08.30-09.30

Hemtjänstlokal Norra: 0590-613 35
Hemtjänstlokal Södra: 0590-613 21  

 

Filipstads kommun har infört nyckelfri hemtjänst. 

Phoniro Care är systemet vi använder och berör personer som har hemtjänst och/eller trygghetslarm. 
Systemet säkerställer kvaliteten vad gäller nyckelhantering och ökar din säkerhet.

För mer info kontakta systemadministratör, helgfria vardagar kl.08.00-16.30:

Camilla Jansson
Tel: 0590-612 69, 070-191 81 09

Vid eventuella problem helger och kvällar ring: 0590-613 90

Brukarinformation (pdf, 217 kB)

 

Kontaktuppgifter

Filipstads kommun
Socialförvaltningen

Box 307, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Vikhyttegatan 14 (Vårdcentralen)

Tel: 0590-611 00
Fax: 0590-615 97
E-post: socialforvaltningen@filipstad.se

Socialchef Kristina Steijner
Tel: 070-437 00 55

Verksamhetschef Eva-Lena Svensson
Tel: 0590-611 93

Öppettider reception och växel
Helgfria vardagar: 08.00-16.00
Dag före röd dag: 08.00-15.00
Klämdag: 09.00-11.00
Org.nr: 212000-1876

Senast uppdaterad: 2017-04-07