Filipstads logotyp
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Omsorg och stöd

Familjebehandling

Familjebehandling

Socialförvaltningen erbjuder familjebehandling för familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år där föräldrarna behöver stöd i sitt föräldraskap.

Familjebehandling är en del av det förebyggande arbetet i Filipstads kommun, vilket innebär att du som förälder kan kontakta teamet direkt. Familjebehandling kan också vara en del av socialtjänstens öppenvård, vilket innebär att teamet arbetar på uppdrag av socialtjänsten.

Familjebehandlingsteamet möte ofta föräldrar som har stor oro för sitt barn eller sin ungdom, föräldrar som känner att de har svårighet att räcka till som förälder eller föräldrar som är uppgivna eftersom deras barn inte lyssnar på dem.

Familjebehandling innebär att teamet arbetar tillsammans med familjen för att hitta en varaktig förändring.

Målet med behandlingen kan vara:

Att familjen ska kunna kommunicera och komma överens

Föräldrarna ska hitta nya strategier för att möta sitt barns behov

Föräldrarna ska finna glädje i föräldraskapet

Barn ska få bearbeta svåra upplevelser

Familjen ska finna en tydlig struktur, samspel och rollfördelning

Barn, ungdomar och föräldrar ska stärkas i impuls- och konflikthantering

Insatserna är alltid kostnadsfria för familjen

Teamet består av:
Jonas Rönnbro och Lena Kenttälä

Postadress:
Familjebehandlarna
Box 309
682 27 Filipstad


Kontaktuppgifter

Filipstads kommun
Box 309, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Vikhyttegatan 17
Familjecentralen, (vårdcentralen)

Jonas Rönnbro, 073-275 3625
jonas.ronnbro@filipstad.se

Lena Kenttälä, 070-215 5273
lena.kenttala@filipstad.se


Senast uppdaterad: 2014-12-18