Filipstads logotyp
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Omsorg och stöd

Färdtjänst

Färdtjänst

Färdtjänst är ett kompletterande kollektivt transportsystem för personer som har avsevärda funktionshinder och därigenom svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Funktionshindret skall vara bestående minst 3 månader. Transporter sker oftast med taxifordon där kommunen subventionerar den resandes egenavgift. Om behov finns, kan färdtjänst med specialfordon beviljas.
  
Enbart bristande tillgång till kollektivtrafik eller hög ålder är inte en grund för färdtjänst. Färdtjänst kan beviljas till/från närmaste busshållplats för vidare transport med kollektivtrafik.
  
Färdtjänst beviljas efter en individuell prövning. Detta innebär att Värmlandstrafiks färdtjänsthandläggare oftast gör ett hembesök hos den sökande. Vid oklara ärenden kan läkarintyg begäras in.
  
Färdtjänsttillståndet är tidsbegränsat. Tidsbegränsningen kan vara från 3 månader upp till 1 år, därefter görs en omprövning av färdtjänsttillståndet.


Kontaktuppgifter

Filipstads kommun
Socialförvaltningen

Box 307, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Vikhyttegatan 14 (Vårdcentralen)

Tel: 0590-611 00
Fax: 0590-615 97
E-post: socialforvaltningen@filipstad.se

Socialchef Kristina Steijner
Tel: 070-4370055
E-post: kristina.steijner@filipstad.se

Öppettider reception och växel
Helgfria vardagar: 08.00-16.00
Dag före röd dag: 08.00 - 15.00
Klämdag: 09.00 - 11.00
Org.nr: 212000-1876

Senast uppdaterad: 2016-08-08