Filipstads logotyp
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Omsorg och stöd

Hjälp och stöd till funktionshindrade

Hjälp och stöd till funktionshindrade (LSS)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till särskilt stöd och service som människor kan behöva utöver vad de får genom andra lagar.

För vem gäller lagen?

- Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd
- Personer med betydande och bestående funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
- Personer med andra varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och hjälp.

Lagen gäller för personer som uppfyller något av ovanstående kriterier. En utredning genomförs för att fastställa den så kallade personkretstillhörigheten.

Detta kan du få hjälp med

1. Rådgivning och annat personligt stöd (handläggs och beslutas av landstinget)
2. Personlig assistent
3. Ledsagarservice
4. Kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov (handläggs och beslutas inom skolförvaltningen)
8. Boende i familjehem och i bostad med särskild service för barn och ungdom
9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad.
10. Daglig verksamhet

Personer som inte omfattas av LSS har även möjlighet att få insatser beviljade enligt socialtjänstlagen (SoL).


Överklagan

(pdf, 11 kB)

Kontaktuppgifter

Filipstads kommun
Socialförvaltningen

Box 307, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Vikhyttegatan 14 (Vårdcentralen)

Tel: 0590-611 00
Fax: 0590-615 97
E-post: socialforvaltningen@filipstad.se

Socialchef Kristina Steijner
Tel: 070-4370055
E-post: kristina.steijner@filipstad.se

Verksamhetschef Katarina Hammargren
Tel: 0590-612 52
e-post:katarina.hammargren@filipstad.se

Öppettider reception och växel
Helgfria vardagar: 08.00-16.00
Dag före röd dag: 08.00 - 15.00
Klämdag: 09.00 - 11.00
Org.nr: 212000-1876

Senast uppdaterad: 2016-05-24