Filipstads logotyp
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Omsorg och stöd

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd

Du som av olika skäl inte klarar din försörjning har enligt Socialtjänstlagen rätt att ansöka om försörjningsstöd.

Varje ärende är unikt och det görs alltid en individuell bedömning, men det finns några genomgående grundprinciper och en riksnorm (belopp fastställt av riksdagen som visar vad en person/familj behöver för att nå en skälig levnadsnivå).

Några grundprinciper för rätt till försörjningsstöd är bl.a. följande

• Sökande ska göra vad hon/han kan för sin försörjning (t.ex. arbeta, vara aktivt
arbetssökande eller sjukskriven).
• Sökande ska eftersträva skäliga kostnader (t ex boendekostnad).
• Sökande ska i vissa fall sälja realiserbara tillgångar (t ex dyr bil)
• Sökande ska om möjligt planera för perioder med låg inkomst (vid nybesök
räknas inkomster tre månader bakåt i tiden).

Riktlinjer för arbetssökande som erhåller försörjningsstöd

Arbetslös är den som saknar arbete, helt eller delvis. Även den som väntar på, eller
uppbär ersättning genom arbetslöshetsersättning, väntar på/deltar i ungdomspraktik, arbetsmarknadsutbildning eller annan kurs betraktas som arbetslös.

Den som är arbetslös ska:

• I god tid söka arbete innan utbildning, praktik eller anställning upphör.
• I god tid anmäla sig hos Arbetsförmedlingen d v s i omedelbar anslutning till
inträdd arbetslöshet.
• Söka brett. Vilket innebär att alla arbeten, okvalificerade såväl sådana som
sökanden har utbildning till och erfarenhet av, skall sökas.
• Söka från platsjournal, tidningar och själv ta kontakt med arbetsgivare som ej har
annonserat.
• Söka regelbundet, vilket innebär i princip dagligen.
• Acceptera Arbetsförmedlingens sysselsättningsåtgärder, som syftar till
självförsörjning.
• Hinder (sjukdom o dyl.) ska styrkas med intyg.

Uppfyller man inte dessa krav, fördröjer man sitt eget inträde på arbetsmarknaden och därmed minskar man sina möjligheter till självförsörjning genom eget arbete.

Kontaktuppgifter

Filipstads kommun
Socialförvaltningen

Box 307, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Vikhyttegatan 14 (Vårdcentralen)

Telefontider: Mån, tis, ons och fredagar kl. 09.00-10.00

Tel: 0590-611 00 Växel

E-post: socialforvaltningen@filipstad.se

Verksamhetschef Åsa Andersson
Tel: 0590-612 50, 072-574 63 41
e-post: asa.andersson@filipstad.se

IFO-chef: Ewa Sundberg
Tel: 0590-613 55, 070-183 71 47
e-post: ewa.sundberg@filipstad.se

Senast uppdaterad: 2017-02-14