Filipstads logotyp
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Teknik och service

Frågor och svar om avfall och renhållning

Frågor och svar om avfall och renhållning

 

Vad gör jag om mitt brännbara kärl blir fullt innan tömning?

Du kan, efter anmälan hos kundservice ställa ut en extra säck bredvid kärlet mot betalning. Uppstår problemet mellan varje tömning bör du se över din sortering eller ändra abonnemang till ett större kärl.

 

Varför har vi en avfallstaxa?

Avfallshanteringen i kommunen finansieras genom avfallstaxan utan något stöd från skattemedel. Taxan beslutas varje år av kommunfullmäktige och ska täcka kostnaderna för verksamheten.

 

Jag har väldigt lite hushållsavfall, kan jag dela kärl med grannen?

Du kan dela kärl med din granne efter ansökan. Blankett för delning av kärl hittar du här.

 

Kan jag få uppehåll i sophämtningen?

Uppehåll i hämtning kan beviljas om fastigheten inte nyttjas för boende under en längre sammanhängande period. Anmälan om uppehåll sker via blankett.

 

Jag ska flytta och vill säga upp mitt hämtningsabonnemang, hur gör jag?

Fyll i blanketten anmälan om ägarbyte. Kom ihåg att läsa av enventuell vattenmätare på tillträdesdagen och att både säljare och köpare ska skriva på blanketten. Ring gärna minst en månad innan till kundservice och meddela att ägarbyte kommer ske. Blanketten finner du här.

 

Mitt sopkärl är smutsigt och luktar illa.

Kärlet kan behöva spolas ur emellanåt. Särskilt på sommaren då avfallsrester kan orsaka dålig lukt. Använd exempelvis trädgårdsslang, borste och såpa. Stå på gräsmattan om det finns möjlighet så rinner vattnet ner i marken. Fastighetsägaren ansvarar för rengöring av kärl.

 

Mitt sopkärl blev inte tömt trots att det stod framme och rätt placerat. Vad gör jag?

Anmäl utebliven hämtning hos kundservice.

 

Vad gör jag om mitt sopkärl gått sönder?

Om kärlet är trasigt kontaktar du kundservice så reparerar eller byter vi ut kärlet.

 

Hur ska kärlet placeras inför tömning?

På hämtningsdagen måste kärlet vara framkört till hämtplatsen där sopbilen stannar. Kärlet ska stå plant med öppningen mot vägen. Du får inte placera avfall och soppåsar på eller vid sidan om kärlet.
Dra tillbaka kärlet efter tömning så att det inte står i vägen för t ex plogbilen på vintern.

 

Jag glömde ställa ut sopkärlet i tid, vad gör jag nu?

Du kan anmäla att du kommer ställa ut en extra säck som då tas med vid nästa hämtningstillfälle alternativt så kan du beställa extra tömning mot en avgift. Kontakta kundservice.

 

Hur hanterar jag matolja och matfett?

Matolja och fett som hälls i avloppet stelnar på vägen till reningsverket och kan orsaka stopp i avloppsledningarna. Häll därför inte detta i diskhon. Gör så här istället:
Om det är lite fett/olja: Torka ur stekpannan med hushållspapper och släng det som hushållsavfall. Har du matavfallssortering lägger du pappret i påsen för matavfall.
Om det är lite mer fett/olja: Samla oljan i en brännbar förpackning, papper eller plast, och släng i soppåsen.

 

Vad är det för skillnad på en återvinningsstation och en återvinningscentral?

Återvinningstationen är det lilla stället där bara förpackningar får lämnas. På återvinningscentralen lämnar du det skrymmande avfallet, det vill säga grovavfall, farligt avfall och elavfall. Återvinningscentralen, som är bemannad, heter Långskogens Återvinningscentral.

Kundservice vatten, avlopp och renhållning

Telefonnummer
0590‑613 77
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad
Öppettider
Måndag-fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Senast uppdaterad: 2017-07-12