Till startsidan på Filipstad.se
Bra mycket bättre
Translate this page
Kontaktuppgifter

Filipstads kommun
Box 303, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Hantverksgatan 22

Tel: 0590-611 00
Fax: 0590-615 99
E-post: teknikochservice@filipstad.se

Öppettider reception och växel
Mån-fre 08.00-16.00

Kundservice vatten, avlopp & renhållning
Mån-fre 08.00-09.30, 10.00-11.30         Tel 0590-613 77
E-post: debitering@filipstad.se

Kontaktuppgifter Teknik och service

Vatten & avlopp, Gata & park

 

 

Krister Karlsson, VA-chef

073-270 39 64

krister.karlsson@filipstad.se

Patrik Bjurbäck, arbetsledare gata, park och VA

0590-611 71, 070-190 70 35

patrik.bjurback@filipstad.se

Roger Danielsson, gatuchef

0590-611 70, 070-190 70 38

roger.danielsson@filipstad.se

Göran Nilsson, mätningstekniker

0590-611 33, 070-296 13 33

goran.nilsson@filipstad.se

Linda Bengtzing, debiteringshandläggare/VA-renhållning

0590-611 56

linda.bengtzing@filipstad.se
   

Avfall & renhållning

 

 

Malin Andersson, renhållningschef

070-190 48 55

malin.andersson@filipstad.se

Linda Bengtzing, debiteringshandläggare/VA-renhållning

0590-611 56

linda.bengtzing@filipstad.se
   

Kundservice vatten, avfall  & renhållning

 

 

Kundservice vatten, avfall & renhållning

0590-613 77

debitering@filipstad.se
   

Fastighetsförvaltning

 

 

Per Green, fastighetschef

0590-612 20, 070-186 01 72

per.green@filipstad.se

Marco Coenradi, fastighetsingenjör

0590-611 60, 072-211 83 09

marco.coenradi@filipstad.se

Adam Jönsson, fastighetskoordinator

0590-608 647, 072-734 06 09

adam.jonsson@filipstad.se

 

 

 

Inge Nilsson Piehl, teknisk chef

0590-611 55, 070-686 11 55

inge.nilsson-piehl@filipstad.se

Nicole Lindberg, assistent, ansv. föreningsbidrag (Föräldraledig t.o.m. september 2017)

0590-611 76

nicole.lindberg@filipstad.se

Henrik Arneng, fritidschef

072-599 03 71

henrik.arneng@filipstad.se

Pia Ljungqvist, föreståndare Simhallen

0590-611 80

pia.ljungqvist@filipstad.se

Rose-Marie Falk, städinspektör

0590-611 64, 070-567 70 66

rose-marie.falk@filipstad.se

Jorun Ledin, kostchef

0590-612 29

jorun.ledin@filipstad.se