Till startsidan på Filipstad.se
Bra mycket bättre
Translate this page
Kontaktuppgifter

Filipstads kommun
Box 303, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Hantverksgatan 22
Växel: 0590-611 00

Kundservice vatten, avlopp & renhållning
Mån-fre 08.00-09.30, 10.00-11.30      Tel 0590-613 77
E-post: debitering@filipstad.se

Vattenverket                                    Tel 0590-123 69

Avloppsreningsverket                     Tel 0590-128 96

Felanmälan jour                               Tel 0590-123 69                      vardagar: 16.00-08.00                  helger: 00.00-24.00

Vatten & Avlopp

Du som invånare får vatten av god kvalitet. Nedsmutsat vatten tas om hand och renas innan det återgår till naturen.

I Filipstad:

  • är längden på vattenledningsnätet 13 mil.
  • har vi 13 vattenverk.
  • har vi 4 vattenskyddsområden.
  • har vi 6 avloppsreningsverk.

Varje dygn använder varje person i genomsnitt cirka 160 liter vatten, fördelat på följande sätt:

  • 10 liter för dryck och mat
  • 30 liter för toalettspolning
  • 30 liter för disk
  • 20 liter för tvätt
  • 60 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning

Brukningsavgifter vatten och avlopp 2017

Inkl. moms

Grundavgift per fastighet och år

1 430,55 kr

Avgift per lägenhet och år

2 090,19 kr

Avgift per m3 levererat vatten

22,34 kr

Relaterad information

VA-taxaPDF

ABVAPDF - Allmänna bestämmelser för användande av Filipstads
kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning