Filipstads logotyp
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Uppleva och göra

Förenings- och verksamhetsbidrag

Förenings- och verksamhetsbidrag

Föreningsliv i Filipstad

Du kan söka bidrag till barn- och ungdomsverksamhet, samt till föreningar som är kulturellt verksamma i Filipstads kommun. Föreningar kan också söka bidrag för investeringar.

 

Söka föreningsbidrag för 2018

Ansökan om föreningsbidrag ska vara inlämnad till kommunen senast 30 september 2017.

I blanketten för ansökan om föreningsbidrag fyller ni i uppgifter om föreningen och medlemmarna.

Ansökan ska kompletteras med verksamhetsplan och budget för det år föreningsstödet avser, verksamhetsberättelse från senaste årsmötet, ekonomisk berättelse från senaste årsmötet, revisionsberättelse från senaste årsmötet och redogörelse för föreningens information till medlemmarna angående droger och alkohol, mobbing och rasism.

Ansökningsblanketten "Föreningsbidrag" finns bland våra e-tjänster i kategorin Kultur och fritid. Till ansökningsblankett för föreningsbidrag>>>

Ansökningsblanketten kan också fås genom att kontakta Annika Jansson, telefon 0590-612 01.

 

Söka investeringsbidrag för 2018

Ansökan om investeringsbidrag för 2018 ska vara inlämnad senast 31 december 2017.

Blanketterna finns bland e-tjänsterna i kategorin Kultur och fritid>>>

Blankett kan även fås genom att kontakta kommunen.


Sommarlovsaktiviteter

Läs mer om bidrag till föreningar som anordnar sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år. Sista ansökningsdag för 2017 är 30 april.

 

Bidrag till integrationsprojekt

Föreningar och organisationer kan ansöka om medel för projekt och aktiviteter som främjar integration. Ansökan kan skickas in löpande under året. Blanketten Bidrag av integrationsmedel hittar du bland våra e-tjänster.

Fritidschef - Henrik Arneng

Senast uppdaterad: 2017-06-30