Till startsidan på Filipstad.se
Bra mycket bättre
Translate this page

Kontaktuppgifter

Filipstads kommun
Socialförvaltningen

Box 307, 682 27 Filipstad
Besöksadress: Älvkullen
Storbrovägen 4B
682 33 Filipstad

Anhörigsamordnare/kontaktperson:
Ann-Marie Kullberg
Tel. 070-204 35 34

Anhörigstöd för dig som vårdar och stödjer en närstående

När en närstående på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar sin vardag på egen hand är det vanligt att anhöriga hjälper till.

En anhörig kan vara någon i familjen, släkten eller vänkretsen. Anhöriga som vårdar och stödjer en närstående gör en viktig och betydelsefull insats men det kan också innebära en fysiskt och psykiskt stor belastning. För att orka kan du som är anhörig behöva stöd och möjlighet att släppa ansvaret för en kortare eller längre period. 

Här beskrivs kortfattat de olika former av anhörigstöd som Filipstads kommun i nuläget har att erbjuda.

Anhörigstöd från socialförvaltningen delas in i två former
Direkt anhörigstöd är ett stöd som riktas direkt till dig som anhörig. Det krävs inget biståndsbeslut för att få det direkta stödet och inriktningen är att det är en kostnadsfri service.
Det indirekta anhörigstödet är ett stöd som riktas till din närstående så att du som anhörig avlastas. Din närstående ansöker om de insatser som ingår i det indirekta stödet genom kommunens LSS-/ biståndshandläggare. Dessa insatser innebär oftast en kostnad.

Direkt anhörigstöd
För att ta del av de direkta anhörigstöden som beskrivs nedan tar du kontakt med kommunens anhörigstödjare.

Kontakt med anhörigstödjaren
Anhörigstödjaren arbetar för dig som hjälper en sjuk, äldre eller en person med funktionsnedsättning i vardagen. För att kunna utveckla och erbjuda olika former av stöd är det viktigt att anhöriga kommer i kontakt med anhörigstödjaren. Vänta inte för länge eller tills något speciellt händer. En tidig kontakt kan vara viktigt för att förebygga den anhörigas egen hälsa.

Enskilt stöd och rådgivning
För dig som är anhörig finns det möjlighet att få enskilda stödjande samtal om du till exempel vill prata och/eller få råd om din situation. Samtalen sker både via telefon och inbokade samtal hos anhörigstödjaren. Anhörigstödjaren har sekretess och för ingen dokumentation av samtalen.

Anhöriggrupp
I en anhöriggrupp träffar du andra anhöriga över en kopp kaffe. Där har du en unik chans att träffa och utbyta erfarenheter med andra som är i en liknande situation som din. Det finns möjlighet att bjuda in olika resurspersoner till gruppen för att få svar på frågor från er som ingår i gruppen.

Sinnesträning
Som anhörig är det viktigt att komma ihåg att ta hand om sig själv och som en uppmuntran till detta erbjuds du att nyttja Sinnesträningens lokaler. Sinnesträningen har specialinredda rum som stimulerar till aktivitet och avslappning, ger upplevelse och skapar lust. Det finns också möjlighet att få taktil stimulering, en mjuk behandling av huden, till ett självkostnadspris av 100 kronor/tillfälle.

Annan service
Kommunens anhörigstödjare kan också anordna andra aktiviteter för dig som är anhörig, exempelvis föreläsningar, utflykter, festligheter till självkostnadspris.

Indirekt anhörigstöd
För att ansöka om de insatser som ingår i det indirekta anhörigstödet som beskrivs här tar ni en kontakt med någon av kommunens LSS-/ biståndshandläggare.

Avlösning i hemmet
Avlösning i hemmet är till för att du som är anhörig ska få möjlighet till rekreation och tid för dig själv. Avlösningen sker genom att personal kommer till bostaden och avlöser dig.

Växelvård
En annan form av avlösning för dig som anhörig är så kallad växelvård. Din närstående vistas då på en av kommunens enheter och får sin omsorg och hjälp via omvårdnadspersonal.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
För personer med demenssjukdom finns Solrosens dagverksamhet. Här får din närstående aktivering och meningsfull stimulans medan du får möjlighet till egen tid.

Hemtjänst
Om du som anhörig tycker att det är tungt att klara av att vårda och stödja din närstående i de dagliga vardagsmomenten kan din närstående eller ni tillsammans ansöka om hemtjänst. Personer under 65 år med stora funktionsnedsättningar kan ibland också ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av omsorg, stöd, service och trygghet i det egna boendet. Hemtjänsten är till för personer i alla åldrar. Det individuella behovet avgör vilka insatser som är aktuella och hur hjälpen utformas. Hemtjänst kan till exempel vara hjälp med trygghetslarm, städservice, personlig hygien, på- och avklädning eller hjälp i samband med måltider.

Lagen om stöd och service
Personer under 65 år med stora funktionsnedsättningar kan ibland också ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna kan vara i form av kontaktperson, ledsagarservice, avlösarservice, personlig assistans.

Till sist
Kommunen har som intention att förbättra och bredda stödet för de anhöriga som vårdar och stödjer sina närstående. Du som anhörig ska känna trygghet med det stöd som vi erbjuder. För att kunna bli bättre är dina åsikter viktiga. Tveka inte att ta kontakt med oss om du är anhörig och behöver stöd av något slag!  

 

Relaterad information